Tempat menghantar karya secara online. Setiap karya yang terpilih akan disiarkan di blog yang bersesuaian. Anda juga boleh mempromosikan blog anda dengan menyertakan URL website anda. Selamat berkarya!


Sila isikan karya anda di sini.

Nama
Nama Pena
Email
URL (Jika Ada)
Mahu Papar URL (Jika Ada)
Tema Karya
Jenis Karya
Bukan original, nyatakan sumber
Tajuk Karya
Isi Karya


* Hanya karya yang terpilih sahaja akan disiarkan. Sila hantar karya yang mempunyai perenggan, susunan bahasa dan ejaan yang betul bagi memudahkan proses suntingan yang dilakukan secara manual.


* Penulisan yang menggunakan bahasa SMS atau singkatan yang keterlaluan tidak akan dilayan. Terima kasih.

Kata Pinjaman

KATA PINJAMAN

FAKTOR PEMINJAMAN KATA
Membentuk istilah-istilah baru – menepati kehendak pengisian masa & keadaan ‡ Perkembangan dalam perniagaan & perdagangan ‡ Faktor psikologi – masyarakat penutur akan meminjam bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibunda sendiri. ‡ Memantapkan struktur bahasa – bahasa tersebut akan terus berkembang dan hidup

KAEDAH PEMINJAMAN
Peminjaman penterjemahan dilakukan dengan mengambil makna atau konsep perkataan asing itu kemudian diberi padanannya dalam perkataan Melayu. Contoh : litar pintas ± short circuit ‡ Jika perkataan bahasa asing itu tiada padanan maknanya, peminjaman terus dilakukan – penyesuaian ejaan dan sebutan sesuatu perkataan di dalam bahasa Melayu. Contoh : psikologi – psychology

BAHASA SANSKRIT
Dibawa oleh pedagang India yang berdagang di Kepulauan Melayu. Juga disebarkan oleh sami atau pendeta agama. ‡ Pengaruh bahasa ini juga meresap ke dalam bahasa Melayu menerusi dua epik hindu – Mahabrata dan Ramayana ‡ Aspek- aspek bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit ialah kosa kata, imbuhan dan sistem bunyi

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA SANSKRIT
Pembelajaran Sifat dan keadaan Tubuh manusia Waktu Kekeluargaan Tumbuhan Agama dan falsafah Istilah abstrak Alam semulajadi : guru, bahasa, bicara, kata : cinta, duka, setia, merdu : bahu, sendi, kepala, lidah : hari, purnama, senja, tadi : suami, isteri, janda, saudara : melati, kenanga, seroja, teratai : dewa, dosa, pahala, dewata : asmara, bahaya, bencana : bayu, cahaya, suria, bumi

BAHASA ARAB
Meresap ke dalam bahasa Melayu dengan kedatangan Islam ‡ Pengaruh bahasa Arab dan Islam memartabatkan bahasa Melayu sehingga mencapai status bahasa ilmu ‡ Pengaruh bahasa Arab yang terpenting dalam bahasa Melayu ialah terciptanya aksara Jawi yang menggunakan abjad Arab dan enam abjad tambahan yang dicipta oleh orang Melayu sendiri ‡ Aspek- aspek bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Arab ialah kosa kata, struktur ayat dan sistem bunyi

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA ARAB
Agama Ilmu Perasaan Hukuman Adat Benda/kejadian : doa, kiblat, mufti, tauhid : ayat, hikayat, kalam, kamus : insaf, ikhlas, niat, nasihat : batal, wajib, makruh, sah : nikah, sedekah, musafir, waris : nur, wujud, insan, jasad

BAHASA PARSI
Pengaruh bahasa Parsi selalunya dikaitkan dengan pengaruh Islam ‡ Peresapan kosa kata bahasa Parsi dikatakan berlaku sezaman dengan masuknya unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu ‡ Pengaruh bahasa Parsi lebih bertumpu dalam lapangan kesusasteraan Melayu lama

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA PARSI
bandar, dewan, kahwin, kelasi, kenduri, medan, piala, nobat, pasar, nakhoda, saudagar, pahlawan, jam, serunai, syahbandar ‡ Imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Parsi ialah awalan bi- (yang membawa erti tidak) Contoh : biadap – tidak beradap bilazim – tidak lazim

BAHASA JAWA
Pengaruh bahasa Jawa menjadi dominan pada zaman kerajaan Majapahit ‡ Penyebaran bahasa Jawa berlaku melalui : – cerita-cerita panji – penghijrahan masyarakat Jawa ke Kepulauan Melayu – tamadun orang Jawa yang amat tinggi sehingga mampu membentuk keperibadian tersendiri

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA JAWA
adegan, lulur, lumayan, prihatin, pinggir, gamelan, calon, cerdas, wali, waras, lakon, lapor, keruan, lolos, matang, lumayan, perabot, peria, ningsun, lontong, lempeng

BAHASA INGGERIS
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Inggeris begitu berpengaruh dalam bahasa Melayu. Antaranya, pendidikan Inggeris yang meningkatkan bilangan penutur bahasa Inggeris dalam kalangan orang Melayu ‡ Peranan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa ‡ Penyerapan istilah daripada bahasa Inggeris untuk menjadikan bahasa Melayu bahasa moden ‡ Pengaruh bahasa Inggeris dapat dilihat daripada aspek kosa kata, imbuhan, bunyi, tulisan dan nahu

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS
akaun, arkitek, elektronik, faktor, filem, gobenor, kabinet, hidrogen, insurans, motosikal, parlimen, stesen, teknologi, paip, sains, kamera, radio, satelit, virus, unit, unik, zoo

BAHASA PORTUGIS
Orang Portugis mendudukI Melaka selama satu abad sejak dari tahun 1511 ‡ Pada zaman itu orang Portugis hanya berminat untuk menguasai perniagaan di antara India dan Nusantara namun kuasanya tidak kuat untuk memerintah seluruh dunia Melayu ‡ Oleh itu, pengaruhnya kepada masyarakat Melayu tidak sampai ke jiwa bangsa dan ia hanya membawa masuk barang dan ilmu dari Eropah sebagai perkara baru

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA PORTUGIS
almari, bendera, meja, boneka, garpu, keju, kemeja, sepatu, gereja, paderi, meriam, peluru, minggu, picu, roda, bomba

BAHASA BELANDA
Orang Belanda menjajah Indonesia setelah mereka meninggalkan Melaka pada 1924 Masihi. ‡ Oleh itu, orang Belanda telah memberi perkataannya kepada bahasa Indonesia dan sifatnya digolongkan dalam bidang yang hampir sama dengan perkataan dari bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. ‡ Kebanyakan kata pinjaman daripada bahasa Belanda dalam Kamus Dewan merupakan kata Belanda yang dipinjam melalui bahasa Indonesia dan perkataan itu dilabel IB(Indonesia Belanda)

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA BELANDA
balkoni, buncis, dansa, laci, omgkos, rokok, senapang, pas, permisi, komentar, kamar, wortel, kantor, korupsi, kronis, kursus

BAHASA CINA & TAMIL
Kedudukan Kepulauan Melayu berfungsi sebagai pelabuhan transit antarabangsa di antara India dan China sejak masa lampau ‡ Pada abad ke-19 : orang Cina dan India dibawa masuk ke Tanah Melayu – tenaga buruh di kawasan lombong dan estet ‡ Perkataan yang berasal daripada bahasa Cina dan Tamil telah dibawa oleh imigran. Unsur-unsur perkataan yang tergolong dalam kategori ini boleh ditemui dalam bahasa Melayu sekarang

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA CINA
Budaya ‡ Peralatan tanglung ‡ Panggilan ‡ Makanan tauhu ‡ Barangan : kung fu : sempoa, camca, cawan, : abah, amoi, tauke, singse : suun, ebi, kuaci, lobak, : gincu, ceongsam, koyok, bak

CONTOH KATA PINJAMAN BAHASA TAMIL
candi, nilam, nira, sami, seloka, tali, pondan, pinggan, putu, ragam, mempelai, kuil, ketumbar, jodoh, kari, gurindam

Sumber: http://www.ipuisi.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan